Garancia & RMA

DNAKE ofron një garanci dyvjeçare duke filluar nga data e dërgesës së produkteve DNAKE.

2 vjet garanci produkti

Mbështetje e përmirësuar RMA

Cilësi dhe mbështetje e klasit të parë

Garancia-Servis-1

DNAKE ofron një garanci dyvjeçare duke filluar nga data e dërgesës së produkteve DNAKE.Politika e garancisë zbatohet vetëm për të gjitha pajisjet dhe aksesorët që prodhohen nga DNAKE (secila, një "Produkt") dhe blihen drejtpërdrejt nga DNAKE.Nëse e keni blerë produktin DNAKE nga ndonjë prej partnerëve të DNAKE, ju lutemi kontaktoni ata drejtpërdrejt për të aplikuar për garancinë.

1. Kushtet e garancisë

DNAKE garanton që produktet janë pa defekte si në materiale ashtu edhe në punim për dy (2) vjet, nga data e dorëzimit të produkteve.Në varësi të kushteve dhe kufizimeve të përcaktuara më poshtë, DNAKE pranon, sipas opsionit të saj, të riparojë ose zëvendësojë çdo pjesë të produkteve që rezulton me defekt për shkak të punimit ose materialeve të papërshtatshme.

2. Kohëzgjatja e Garancisë

a.DNAKE ofron një garanci të kufizuar dyvjeçare nga data e dërgesës së produkteve DNAKE.Gjatë periudhës së garancisë, DNAKE do të riparojë produktin e dëmtuar falas.

b.Pjesët konsumuese si paketa, manuali i përdorimit, kablloja e rrjetit, kablloja e celularit, etj. nuk mbulohen nga garancia.Përdoruesit mund t'i blejnë këto pjesë nga DNAKE.

c.Ne nuk zëvendësojmë ose rimbursojmë asnjë produkt të shitur, përveç problemit të cilësisë.

3. Mohim përgjegjësie

Kjo garanci nuk mbulon dëmet për shkak të:

a.Keqpërdorim, duke përfshirë por pa u kufizuar në: (a) përdorimin e produktit për qëllime të ndryshme nga ai që është projektuar, ose dështimi për të ndjekur manualin e përdoruesit të DNAKE, dhe (b) instalimin ose funksionimin e produktit në kushte të ndryshme nga ato të përcaktuara nga standardet dhe rregulloret e sigurisë të zbatuara në vendin e operimit.

b.Produkti i riparuar nga ofruesi ose personeli i paautorizuar i shërbimit ose i çmontuar nga përdoruesit.

c.Aksidentet, zjarri, uji, ndriçimi, ajrimi jo i duhur dhe shkaqe të tjera që nuk janë nën kontrollin e ADNKE.

d.Defektet e sistemit në të cilin operohet produkti.

e.Periudha e garancisë ka skaduar.Kjo garanci nuk cenon të drejtat ligjore të klientit që i janë dhënë atij/asaj nga ligjet që zbatohen aktualisht në vendin e tij/saj, si dhe të drejtat e konsumatorit ndaj tregtarit që rrjedhin nga kontrata e shitjes.

KËRKESË PËR SHËRBIM GARANCI

Ju lutemi shkarkoni formularin RMA dhe plotësoni formularin dhe dërgoni nëdnakesupport@dnake.com.

QITO TANI
QITO TANI
Nëse jeni të interesuar për produktet tona dhe dëshironi të dini informacion më të detajuar, ju lutemi na kontaktoni ose lini një mesazh.Ne do të jemi në kontakt brenda 24 orëve.