Programi i autorizuar i rishitësve të DNAKE-së në internet

DNAKE njeh diversitetin e kanaleve të shitjes përmes të cilave mund të shiten produktet tona dhe rezervon të drejtën për të menaxhuar çdo kanal të caktuar shitjesh që shtrihet nga DNAKE tek një përdorues përfundimtar në mënyrën që DNAKE e konsideron më të përshtatshme.

Programi i rishitësve online i autorizuar i DNAKE-së është krijuar për kompani të tilla që blejnë produkte DNAKE nga një shpërndarës i autorizuar i DNAKE-së dhe më pas ua shesin ato përdoruesve fundorë nëpërmjet marketingut në internet.

1. Qëllimi
Qëllimi i Programit të Rishitësve të Autorizuar të DNAKE-së në internet është të ruajë vlerën e markës DNAKE dhe të mbështesë Rishitësit Online që dëshirojnë të rritin biznesin me ne.

2. Standardet minimale për të aplikuar
Rishitësit e mundshëm të autorizuar në internet duhet:

a.Keni një dyqan online funksional të menaxhuar drejtpërdrejt nga rishitësi ose keni një dyqan online në platforma të tilla si Amazon dhe eBay, etj.
b.Të ketë aftësinë për të mbajtur dyqanin online aktual në baza ditore;
c.Keni faqe në internet të dedikuara për produktet DNAKE.
d.Keni një adresë fizike biznesi.kutitë postare janë të pamjaftueshme;

3. Përfitimet
Rishitësve të autorizuar në internet do t'u sigurohen përparësitë dhe përfitimet e mëposhtme:

a.Certifikata dhe logoja e autorizuar e shitësit në internet.
b.Foto dhe video me definicion të lartë të produkteve DNAKE.
c.Qasje në të gjitha materialet më të fundit të marketingut dhe informacionit.
d.Trajnim teknik nga distributorët e autorizuar të DNAKE ose DNAKE.
e.Prioriteti i dorëzimit të porosisë nga Distributori DNAKE.
f.Regjistruar në sistemin online DNAKE, i cili u mundëson klientëve të verifikojnë autorizimin e tij/saj.
g.Mundësi për të marrë mbështetje teknike direkt nga DNAKE.
Rishitësit e paautorizuar në internet nuk do të jepen për asnjë nga përfitimet e mësipërme.

4. Përgjegjësitë
Rishitësit online të autorizuar të DNAKE bien dakord për sa vijon:

a.DUHET të pajtohet me politikën e DNAKE MSRP dhe MAP.
b.Ruani informacionin më të fundit dhe të saktë të produktit DNAKE në dyqanin online të Rishitësit të Autorizuar Online.
c.NUK duhet të shesë, rishes ose shpërndajë ndonjë produkt të DNAKE në ndonjë rajon tjetër përveç rajonit të rënë dakord dhe të kontraktuar ndërmjet DNAKE dhe distributorit të autorizuar të DNAKE.
d.Rishitësi i Autorizuar Online pranon se çmimet me të cilat Rishitësi i Autorizuar Online bleu produktet nga shpërndarësit e DNAKE janë konfidenciale.
e.Ofroni shërbim të shpejtë dhe të përshtatshëm pas shitjes dhe mbështetje teknike për klientët.

5. Procedura e autorizimit
a.
Programi i Autorizuar i Rishitësve Online do të menaxhohet nga DNAKE në bashkëpunim me shpërndarësit e DNAKE;

b.Kompanitë që dëshirojnë të bëhen një Rishitës Online i Autorizuar i DNAKE do të:
a)Kontaktoni një shpërndarës të DNAKE.Nëse aplikanti po shet aktualisht produkte DNAKE, distributori aktual është kontakti i tyre i duhur.Distributori i DNAKE do t'ia përcjellë formularin e aplikantëve ekipit të shitjeve të DNAKE.
b)Aplikantët që nuk kanë shitur kurrë produkte DNAKE duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin e aplikimit nëhttps://www.dnake-global.com/partner/per aprovim;
c.Me marrjen e aplikacionit, DNAKE do të përgjigjet brenda pesë (5) ditëve të punës.
d.Aplikanti që kalon vlerësimin do të njoftohet nga ekipi i shitjeve të DNAKE.

6. Menaxhimi i Rishitësit të Autorizuar Online
Sapo Rishitësi i Autorizuar në internet të shkelë termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Rishitësit të Autorizuar të DNAKE-së, DNAKE do të anulojë autorizimin dhe rishitësi do të hiqet nga Lista e Rishitësve të Autorizuar të DNAKE-së në internet.

7. Deklaratë
Ky program ka hyrë zyrtarisht në fuqi që nga 1 janarist, 2021. DNAKE rezervon të drejtën në çdo kohë për të modifikuar, pezulluar ose ndërprerë programin.DNAKE do të informojë si shpërndarësit ashtu edhe shitësit e autorizuar online për çdo ndryshim në program.Ndryshimet e programit do të vihen në dispozicion në faqen zyrtare të DNAKE.

DNAKE rezervon të drejtën e interpretimit përfundimtar të Programit të Autorizuar të Rishitësve Online.

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

QITO TANI
QITO TANI
Nëse jeni të interesuar për produktet tona dhe dëshironi të dini informacion më të detajuar, ju lutemi na kontaktoni ose lini një mesazh.Ne do të jemi në kontakt brenda 24 orëve.