Program autorizovaného online prodejce DNAKE

DNAKE si uvědomuje rozmanitost prodejních kanálů, jejichž prostřednictvím mohou být naše produkty prodávány, a vyhrazuje si právo řídit jakýkoli daný prodejní kanál od DNAKE až po konečného koncového uživatele způsobem, který DNAKE považuje za nejvhodnější.

Program DNAKE Authorized Online Reseller Program je určen pro takové společnosti, které nakupují produkty DNAKE od autorizovaného distributora DNAKE a poté je dále prodávají koncovým uživatelům prostřednictvím online marketingu.

1. Účel
Účelem programu autorizovaných online prodejců DNAKE je zachovat hodnotu značky DNAKE a podporovat online prodejce, kteří si přejí s námi růst.

2. Minimální standardy pro použití
Potenciální autorizovaní online prodejci by měli:

a.Mít fungující online obchod spravovaný přímo prodejcem nebo mít online obchod na platformách jako Amazon a eBay atd.
b.Mít schopnost udržovat online obchod aktuální každý den;
c.Mít webové stránky věnované produktům DNAKE.
d.Mít fyzickou adresu firmy.Poštovní schránky jsou nedostatečné;

3. Výhody
Autorizovaným online prodejcům budou poskytnuty následující výhody a výhody:

a.Certifikát a logo autorizovaného online prodejce.
b.Obrázky a videa s vysokým rozlišením produktů DNAKE.
c.Přístup ke všem nejnovějším marketingovým a informačním materiálům.
d.Technické školení od DNAKE nebo autorizovaných distributorů DNAKE.
e.Priorita doručení objednávky od distributora DNAKE.
f.Zaznamenáno do online systému DNAKE, který umožňuje zákazníkům ověřit jeho oprávnění.
g.Možnost získat technickou podporu přímo od DNAKE.
Neautorizovaným online prodejcům nebudou uděleny žádné z výše uvedených výhod.

4. Odpovědnosti
Autorizovaní online prodejci DNAKE souhlasí s následujícím:

a.MUSÍ splňovat zásady DNAKE MSRP a MAP.
b.Udržujte nejnovější a přesné informace o produktu DNAKE v online obchodě autorizovaného online prodejce.
C.NESMÍ prodávat, přeprodávat ani distribuovat žádné produkty DNAKE do jiného regionu, než je region dohodnutý a smluvně uzavřený mezi DNAKE a autorizovaným distributorem DNAKE.
d.Autorizovaný online prodejce bere na vědomí, že ceny, za které autorizovaný online prodejce zakoupil produkty od distributorů DNAKE, jsou důvěrné.
e.Poskytujte zákazníkům rychlý a adekvátní poprodejní servis a technickou podporu.

5. Autorizační řízení
a.
Program Authorized Online Reseller Program bude řízen DNAKE ve spolupráci s distributory DNAKE;

b.Společnosti, které se chtějí stát autorizovaným online prodejcem DNAKE:
a)Kontaktujte distributora DNAKE.Pokud žadatel v současné době prodává produkty DNAKE, je jeho aktuální distributor vhodnou kontaktní osobou.Distributor DNAKE předá formulář žadatelů prodejnímu týmu DNAKE.
b)Žadatelé, kteří nikdy neprodávali produkty DNAKE, vyplní a odešlou formulář žádosti na adresehttps://www.dnake-global.com/partner/ke schválení;
c.Po obdržení žádosti DNAKE odpoví do pěti (5) pracovních dnů.
d.Žadatel, který projde hodnocením, bude informován prodejním týmem DNAKE.

6. Správa autorizovaného online prodejce
Jakmile autorizovaný online prodejce poruší podmínky smlouvy DNAKE Authorized Online Reseller Agreement, DNAKE zruší autorizaci a prodejce bude odstraněn ze seznamu autorizovaných online prodejců DNAKE.

7. Prohlášení
Tento program oficiálně vstoupil v platnost od 1. lednast, 2021. DNAKE si vyhrazuje právo program kdykoli upravit, pozastavit nebo ukončit.DNAKE bude informovat jak distributory, tak autorizované online prodejce o jakýchkoli změnách v programu.Úpravy programu budou k dispozici na oficiálních stránkách DNAKE.

DNAKE si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci programu pro autorizované online prodejce.

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

CITACE HNED
CITACE HNED
Pokud máte zájem o naše produkty a chcete se dozvědět podrobnější informace, kontaktujte nás nebo zanechte zprávu.Do 24 hodin se vám ozveme.