โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE

DNAKE ตระหนักถึงความหลากหลายของช่องทางการขายซึ่งสามารถขายผลิตภัณฑ์ของเราได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการช่องทางการขายใดๆ ก็ตาม ซึ่งขยายตั้งแต่ DNAKE ไปจนถึงผู้ใช้ขั้นสุดท้ายในลักษณะที่ DNAKE เห็นว่าเหมาะสมที่สุด

โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทดังกล่าวที่ซื้อผลิตภัณฑ์ DNAKE จากผู้จัดจำหน่าย DNAKE ที่ได้รับอนุญาต แล้วขายต่อให้กับผู้ใช้ปลายทางผ่านการตลาดออนไลน์

1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE คือเพื่อรักษาคุณค่าของแบรนด์ DNAKE และสนับสนุนผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ต้องการขยายธุรกิจไปกับเรา

2. มาตรฐานขั้นต่ำที่จะใช้
ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในอนาคตควร:

a.มีร้านค้าออนไลน์ที่ใช้งานได้ซึ่งจัดการโดยผู้ค้าปลีกโดยตรง หรือมีร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เช่น Amazon และ eBay เป็นต้น
b.มีความสามารถในการทำให้ร้านค้าออนไลน์เป็นปัจจุบันในแต่ละวัน
c.มีหน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ DNAKE โดยเฉพาะ
d.มีที่อยู่ธุรกิจจริงตู้ไปรษณีย์มีไม่เพียงพอ

3. สิทธิประโยชน์
ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตจะได้รับข้อดีและคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้:

a.ใบรับรองและโลโก้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต
b.รูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงของผลิตภัณฑ์ DNAKE
c.เข้าถึงสื่อการตลาดและข้อมูลล่าสุดทั้งหมด
d.การฝึกอบรมทางเทคนิคจาก DNAKE หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE
e.ลำดับความสำคัญของการจัดส่งคำสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่าย DNAKE
f.บันทึกไว้ในระบบออนไลน์ DNAKE ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการอนุญาตของตนได้
g-โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคโดยตรงจาก DNAKE
ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ข้างต้น

4. ความรับผิดชอบ
ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE ตกลงดังต่อไปนี้:

a.ต้องปฏิบัติตามนโยบาย MSRP และ MAP ของ DNAKE
b.รักษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ DNAKE ล่าสุดและถูกต้องในร้านค้าออนไลน์ของตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต
ค.ต้องไม่ขาย ขายต่อ หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ DNAKE ใด ๆ ไปยังภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากภูมิภาคที่ตกลงและทำสัญญาระหว่าง DNAKE และผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE
d.ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตรับทราบว่าราคาที่ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่าย DNAKE นั้นเป็นความลับ
e.ให้บริการหลังการขายและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วและเพียงพอ

5. ขั้นตอนการอนุญาต
a.
โปรแกรมตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการจัดการโดย DNAKE โดยความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่าย DNAKE

b.บริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE จะต้อง:
a)ติดต่อผู้จัดจำหน่าย DNAKEหากผู้สมัครกำลังขายผลิตภัณฑ์ DNAKE อยู่ ตัวแทนจำหน่ายปัจจุบันคือผู้ติดต่อที่เหมาะสมผู้จัดจำหน่าย DNAKE จะส่งแบบฟอร์มของผู้สมัครไปยังทีมขายของ DNAKE
b)ผู้สมัครที่ไม่เคยขายผลิตภัณฑ์ DNAKE จะต้องกรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่https://www.dnake-global.com/partner/เพื่อขออนุมัติ
c-เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว DNAKE จะตอบกลับภายในห้า (5) วันทำการ
ง.ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งจากทีมขายของ DNAKE

6. การจัดการผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต
เมื่อผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE แล้ว DNAKE จะยกเลิกการอนุญาตและผู้ค้าปลีกจะถูกลบออกจากรายชื่อผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตของ DNAKE

7. คำชี้แจง
โปรแกรมนี้มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมst, 2021. DNAKE ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติโปรแกรมได้ตลอดเวลาDNAKE จะแจ้งให้ทั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโปรแกรมการแก้ไขโปรแกรมจะต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DNAKE

DNAKE ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของโปรแกรมตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต

DNAKE (เซียะเหมิน) อัจฉริยะเทคโนโลยี จำกัด

อ้างตอนนี้
อ้างตอนนี้
หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราหรือฝากข้อความไว้เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง