DNAKE auktoriserade onlineåterförsäljarprogram

DNAKE erkänner mångfalden av försäljningskanaler genom vilka våra produkter kan säljas och förbehåller sig rätten att hantera varje given försäljningskanal som sträcker sig från DNAKE till en slutanvändare på det sätt som DNAKE anser vara lämpligast.

DNAKEs auktoriserade onlineåterförsäljarprogram är utformat för sådana företag som köper DNAKE-produkter från en auktoriserad DNAKE-distributör och sedan säljer dem vidare till slutanvändare via marknadsföring online.

1. Syfte
Syftet med DNAKEs auktoriserade onlineåterförsäljarprogram är att upprätthålla värdet av DNAKE-varumärket och stödja de onlineåterförsäljare som vill växa affärer med oss.

2. Minimistandarder att tillämpa
Potentiella auktoriserade onlineåterförsäljare bör:

a.Ha en fungerande onlinebutik som hanteras direkt av återförsäljaren eller ha en onlinebutik på plattformar som Amazon och eBay, etc.
b.Ha förmågan att hålla onlinebutiken aktuell på en daglig basis;
c.Ha webbsidor dedikerade till DNAKE-produkter.
d.Ha en fysisk företagsadress.Postboxar är otillräckliga;

3. Fördelar
Auktoriserade onlineåterförsäljare kommer att få följande fördelar:

a.Auktoriserad onlineåterförsäljarcertifikat och logotyp.
b.Högupplösta bilder och videor av DNAKE-produkter.
c.Tillgång till allt det senaste marknadsförings- och informationsmaterialet.
d.Teknisk utbildning från DNAKE eller DNAKE auktoriserade distributörer.
e.Prioritet för orderleverans från DNAKE-distributör.
f.Inspelat i DNAKEs onlinesystem, vilket gör det möjligt för kunder att verifiera hans eller hennes auktorisering.
g.Möjlighet att få teknisk support direkt från DNAKE.
Obehöriga onlineåterförsäljare kommer inte att beviljas för någon av ovanstående förmåner.

4. Ansvar
DNAKE auktoriserade onlineåterförsäljare samtycker till följande:

a.MÅSTE följa DNAKE MSRP och MAP Policy.
b.Behåll den senaste och korrekta DNAKE-produktinformationen i den auktoriserade onlineåterförsäljarens onlinebutik.
c.Får INTE sälja, återförsälja eller distribuera några DNAKE-produkter till någon annan region än den region som överenskommits och avtalats mellan DNAKE och DNAKE-auktoriserad distributör.
d.Den auktoriserade onlineåterförsäljaren bekräftar att priserna till vilka den auktoriserade onlineåterförsäljaren köpte produkterna från DNAKE-distributörer är konfidentiella.
e.Tillhandahålla snabb och adekvat service efter försäljning och teknisk support till kunder.

5. Tillståndsförfarande
a.
Det auktoriserade onlineåterförsäljarprogrammet kommer att hanteras av DNAKE i samarbete med DNAKE-distributörer;

b.Företag som vill bli en DNAKE auktoriserad onlineåterförsäljare kommer:
a)Kontakta en DNAKE-distributör.Om sökanden för närvarande säljer DNAKE-produkter är deras nuvarande distributör lämplig kontaktperson.DNAKE-distributören kommer att vidarebefordra sökandens formulär till DNAKE-säljteamet.
b)Sökande som aldrig sålt DNAKE-produkter ska fylla i och skicka in ansökningsformuläret påhttps://www.dnake-global.com/partner/för godkännande;
c.Efter att ha tagit emot ansökan kommer DNAKE att svara inom fem (5) arbetsdagar.
d.Sökande som klarar utvärderingen kommer att meddelas av DNAKEs säljteam.

6. Hantering av auktoriserad onlineåterförsäljare
När auktoriserad onlineåterförsäljare bryter mot villkoren i DNAKEs auktoriserade onlineåterförsäljaravtal, kommer DNAKE att avbryta auktoriseringen och återförsäljaren tas bort från DNAKEs auktoriserade onlineåterförsäljarlista.

7. Uttalande
Detta program har officiellt börjat gälla sedan 1 januarist, 2021. DNAKE förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta eller avbryta programmet.DNAKE kommer att informera både distributörer och auktoriserade onlineåterförsäljare om eventuella ändringar av programmet.Programändringar ska göras tillgängliga på DNAKE:s officiella webbplats.

DNAKE förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av programmet för auktoriserade onlineåterförsäljare.

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

CITAT NU
CITAT NU
Om du är intresserad av våra produkter och vill veta mer detaljerad information, vänligen kontakta oss eller lämna ett meddelande.Vi hör av oss inom 24 timmar.