Program Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE

DNAKE mengiktiraf kepelbagaian saluran jualan yang melaluinya produk kami boleh dijual dan berhak untuk menguruskan mana-mana saluran jualan yang diberikan daripada DNAKE kepada pengguna akhir muktamad mengikut cara yang dianggap paling sesuai oleh DNAKE.

Program Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE direka untuk syarikat sedemikian yang membeli produk DNAKE daripada Pengedar Sah DNAKE dan kemudian menjualnya semula kepada pengguna akhir melalui pemasaran dalam talian.

1. Tujuan
Tujuan Program Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE adalah untuk mengekalkan nilai jenama DNAKE dan menyokong Penjual Semula Dalam Talian yang ingin mengembangkan perniagaan dengan kami.

2. Standard Minimum untuk Digunakan
Bakal Penjual Semula Dalam Talian Sah hendaklah:

a.Mempunyai kedai dalam talian yang berfungsi diuruskan secara langsung oleh penjual semula atau mempunyai kedai dalam talian di platform seperti Amazon dan eBay, dsb.
b.Mempunyai keupayaan untuk memastikan kedai dalam talian sentiasa terkini setiap hari;
c.Mempunyai halaman web khusus untuk produk DNAKE.
d.Mempunyai alamat perniagaan fizikal.Peti pejabat pos tidak mencukupi;

3. Faedah
Penjual Semula Dalam Talian Sah akan diberikan kelebihan dan faedah berikut:

a.Sijil dan Logo Penjual Semula Dalam Talian yang Dibenarkan.
b.Gambar dan video Definisi Tinggi produk DNAKE.
c.Akses kepada semua bahan pemasaran dan maklumat terkini.
d.Latihan teknikal daripada DNAKE atau Pengedar sah DNAKE.
e.Keutamaan penghantaran tempahan daripada Pengedar DNAKE.
f.Dirakam ke dalam sistem dalam talian DNAKE, yang membolehkan pelanggan mengesahkan kebenarannya.
g.Peluang untuk mendapatkan sokongan teknikal terus daripada DNAKE.
Penjual Semula Dalam Talian yang tidak dibenarkan tidak akan diberikan untuk mana-mana faedah di atas.

4. Tanggungjawab
Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE bersetuju dengan perkara berikut:

a.MESTI mematuhi MSRP DNAKE dan Dasar MAP.
b.Kekalkan maklumat produk DNAKE yang terkini dan tepat di kedai dalam talian Penjual Semula Sah dalam talian.
c.TIDAK boleh menjual, menjual semula atau mengedarkan sebarang produk DNAKE ke mana-mana wilayah lain selain daripada wilayah yang dipersetujui dan dikontrakkan antara DNAKE dan Pengedar Sah DNAKE.
d.Penjual Semula Dalam Talian Sah mengakui bahawa harga di mana Penjual Semula Dalam Talian Sah membeli produk daripada pengedar DNAKE adalah Sulit.
e.Menyediakan perkhidmatan pasca jualan yang segera dan mencukupi serta sokongan teknikal kepada pelanggan.

5. Prosedur kebenaran
a.
Program Penjual Semula Dalam Talian Sah akan diuruskan oleh DNAKE dengan kerjasama Pengedar DNAKE;

b.Syarikat yang ingin menjadi Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE akan:
a)Hubungi Pengedar DNAKE.Jika pemohon sedang menjual produk DNAKE, pengedar semasa mereka adalah kenalan yang sesuai.Pengedar DNAKE akan memajukan borang pemohon kepada pasukan jualan DNAKE.
b)Pemohon yang tidak pernah menjual produk DNAKE hendaklah melengkapkan dan menyerahkan borang permohonan dihttps://www.dnake-global.com/partner/untuk diluluskan;
c.Apabila menerima permohonan, DNAKE akan membalas dalam tempoh lima (5) hari bekerja.
d.Pemohon yang lulus penilaian akan dimaklumkan oleh pasukan jualan DNAKE.

6. Pengurusan Penjual Semula Dalam Talian Sah
Sebaik sahaja Penjual Semula Dalam Talian Sah melanggar terma dan syarat Perjanjian Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE, DNAKE akan membatalkan kebenaran dan penjual semula akan dialih keluar daripada Senarai Penjual Semula Dalam Talian Sah DNAKE.

7. Kenyataan
Program ini telah berkuat kuasa secara rasmi sejak 1 Janst, 2021. DNAKE berhak pada bila-bila masa untuk mengubah suai, menggantung atau menghentikan program.DNAKE akan memaklumkan kedua-dua Pengedar dan Penjual Semula Dalam Talian Sah tentang sebarang perubahan pada program.Pengubahsuaian program hendaklah disediakan di laman web rasmi DNAKE.

DNAKE berhak untuk tafsiran akhir Program Penjual Semula Dalam Talian yang Dibenarkan.

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

SEBUT HARGA SEKARANG
SEBUT HARGA SEKARANG
Jika anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui maklumat lebih terperinci, sila hubungi kami atau tinggalkan mesej.Kami akan berhubung dalam masa 24 jam.