Πρόγραμμα Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Μεταπωλητή DNAKE

Η DNAKE αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των καναλιών πωλήσεων μέσω των οποίων μπορούν να πωλούνται τα προϊόντα μας και διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται οποιοδήποτε συγκεκριμένο κανάλι πωλήσεων που εκτείνεται από τη DNAKE έως τον τελικό τελικό χρήστη με τον τρόπο που η DNAKE κρίνει καταλληλότερο.

Το Πρόγραμμα Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Μεταπωλητή DNAKE έχει σχεδιαστεί για τέτοιες εταιρείες που αγοράζουν προϊόντα DNAKE από Εξουσιοδοτημένο Διανομέα DNAKE και στη συνέχεια τα μεταπωλούν στους τελικούς χρήστες μέσω διαδικτυακού μάρκετινγκ.

1. Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Εξουσιοδοτημένων Διαδικτυακών Μεταπωλητών DNAKE είναι να διατηρήσει την αξία της επωνυμίας DNAKE και να υποστηρίξει τους Διαδικτυακούς Μεταπωλητές που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες μαζί μας.

2. Ελάχιστα πρότυπα προς εφαρμογή
Οι υποψήφιοι εξουσιοδοτημένοι διαδικτυακοί μεταπωλητές θα πρέπει:

a.Έχετε ένα λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα που διαχειρίζεται απευθείας ο μεταπωλητής ή έχετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σε πλατφόρμες όπως το Amazon και το eBay κ.λπ.
b.Έχετε τη δυνατότητα να διατηρείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερωμένο σε καθημερινή βάση.
c.Έχετε ιστοσελίδες αφιερωμένες στα προϊόντα DNAKE.
d.Έχετε μια φυσική διεύθυνση επιχείρησης.Τα ταχυδρομικά κουτιά είναι ανεπαρκή.

3. Οφέλη
Στους εξουσιοδοτημένους διαδικτυακούς μεταπωλητές θα παρέχονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη:

a.Πιστοποιητικό και λογότυπο εξουσιοδοτημένου διαδικτυακού μεταπωλητή.
b.Εικόνες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας προϊόντων DNAKE.
c.Πρόσβαση σε όλο το πιο πρόσφατο υλικό μάρκετινγκ και ενημέρωσης.
d.Τεχνική εκπαίδευση από εξουσιοδοτημένους Διανομείς DNAKE ή DNAKE.
e.Προτεραιότητα παράδοσης παραγγελίας από Διανομέα DNAKE.
f.Καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα DNAKE, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επαληθεύσουν την εξουσιοδότηση του/της.
g.Ευκαιρία να λάβετε τεχνική υποστήριξη απευθείας από την DNAKE.
Οι μη εξουσιοδοτημένοι διαδικτυακοί μεταπωλητές δεν θα παραχωρηθούν για κανένα από τα παραπάνω οφέλη.

4. Ευθύνες
Οι Εξουσιοδοτημένοι Διαδικτυακοί Μεταπωλητές της DNAKE συμφωνούν με τα ακόλουθα:

a.ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνεται με την πολιτική DNAKE MSRP και MAP.
b.Διατηρήστε τις πιο πρόσφατες και ακριβείς πληροφορίες προϊόντων DNAKE στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Μεταπωλητή.
ντο.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να πουλήσει, να μεταπωλήσει ή να διανείμει προϊόντα DNAKE σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός από την περιοχή που έχει συμφωνηθεί και συναφθεί μεταξύ της DNAKE και του Εξουσιοδοτημένου Διανομέα της DNAKE.
d.Ο Εξουσιοδοτημένος Διαδικτυακός Μεταπωλητής αναγνωρίζει ότι οι τιμές στις οποίες ο Εξουσιοδοτημένος Διαδικτυακός Μεταπωλητής αγόρασε τα προϊόντα από τους διανομείς της DNAKE είναι Εμπιστευτικές.
e.Παρέχετε άμεση και επαρκή εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική υποστήριξη στους πελάτες.

5. Διαδικασία αδειοδότησης
a.
Το Εξουσιοδοτημένο Πρόγραμμα Μεταπωλητών Διαδικτύου θα διαχειρίζεται η DNAKE σε συνεργασία με τους Διανομείς DNAKE.

b.Οι εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν Εξουσιοδοτημένοι Διαδικτυακοί Μεταπωλητές DNAKE θα:
a)Επικοινωνήστε με έναν διανομέα DNAKE.Εάν ο αιτών πωλεί επί του παρόντος προϊόντα DNAKE, ο τωρινός διανομέας είναι ο κατάλληλος συνεργάτης του.Ο διανομέας DNAKE θα προωθήσει το έντυπο των αιτούντων στην ομάδα πωλήσεων της DNAKE.
b)Οι υποψήφιοι που δεν πούλησαν ποτέ προϊόντα DNAKE θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνσηhttps://www.dnake-global.com/partner/για έγκριση?
c.Με την παραλαβή της αίτησης, η DNAKE θα απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
ρε.Ο υποψήφιος που θα περάσει την αξιολόγηση θα ειδοποιηθεί από την ομάδα πωλήσεων της DNAKE.

6. Διαχείριση Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Μεταπωλητή
Μόλις ο Εξουσιοδοτημένος Διαδικτυακός Μεταπωλητής παραβιάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Μεταπωλητή DNAKE, η DNAKE θα ακυρώσει την εξουσιοδότηση και ο μεταπωλητής θα αφαιρεθεί από τη Λίστα Εξουσιοδοτημένων Διαδικτυακών Μεταπωλητών DNAKE.

7. Δήλωση
Αυτό το πρόγραμμα τέθηκε επίσημα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίουst, 2021. Η DNAKE διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το πρόγραμμα.Η DNAKE θα ενημερώσει τόσο τους Διανομείς όσο και τους Εξουσιοδοτημένους Διαδικτυακούς Μεταπωλητές για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα.Οι τροποποιήσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του DNAKE.

Η DNAKE επιφυλάσσεται του δικαιώματος τελικής ερμηνείας του Εξουσιοδοτημένου Διαδικτυακού Προγράμματος Μεταπωλητών.

DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd.

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΡΑ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΡΑ
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας και θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε μαζί μας ή αφήστε ένα μήνυμα.Θα είμαστε σε επαφή εντός 24 ωρών.