Integritetspolicy

Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. och dess dotterbolag (tillsammans "DNAKE", "vi") respekterar din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.Denna integritetspolicy är avsedd att hjälpa dig förstå vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem, hur vi skyddar och delar dem och hur du kan kontrollera dem.Genom att gå in på vår webbplats och/eller avslöja dina personuppgifter till oss eller våra affärspartners för att främja våra affärsrelationer med dig, samtycker du till den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.Vänligen läs följande noggrant för att lära dig mer om vår integritetspolicy ("denna policy").

För att undvika tvivel ska termerna nedan ha de definitioner som anges nedan.
● "Produkterna" inkluderar den mjukvara och hårdvara som vi säljer eller licensierar till våra kunder.
● "Tjänsterna" avser post-/efterförsäljningstjänster och andra tjänster av produkterna under kontroll av oss, antingen online eller offline.
● "Personliga uppgifter" betyder all information som ensam eller i kombination med annan information kan användas för att enkelt identifiera, kontakta eller lokalisera dig, inklusive men inte begränsat till ditt namn, adress, e-postadress, IP-adress eller telefonnummer.Var uppmärksam på att dina personuppgifter inte innehåller information som har anonymiserats.
● "Cookies" betyder små bitar av information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk som gör att vi kan känna igen din dator när du återvänder till våra onlinetjänster.

1. För vem gäller denna policy?

Denna policy gäller för varje fysisk person för vilken DNAKE samlar in och behandlar sina personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

En översikt över huvudkategorier listas nedan:
● Våra kunder och deras anställda;
● Besökare på vår webbplats;
● Tredje part som kommunicerar med oss.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du direkt tillhandahåller oss, personuppgifter som genereras under ditt besök på vår webbplats och personuppgifter från våra affärspartners.Vi kommer aldrig att samla in några personliga uppgifter som avslöjar ditt ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser och andra känsliga uppgifter som definieras av tillämplig dataskyddslagstiftning.

● Personuppgifter som du ger oss direkt
Du ger oss kontaktuppgifter och annan personlig information direkt när du interagerar med oss ​​via olika metoder, till exempel när du ringer ett telefonsamtal, skickar ett e-postmeddelande, går med i en videokonferens/möte eller skapar ett konto.
● Personuppgifter som genereras under ditt besök på vår webbplats
Vissa av dina personuppgifter kan genereras automatiskt när du besöker vår webbplats, till exempel din enhets IP-adress.Våra onlinetjänster kan använda cookies eller annan liknande teknik för att samla in sådan data.
● Personuppgifter från våra affärspartners
I vissa fall kan vi samla in dina personuppgifter från våra affärspartners såsom distributörer eller återförsäljare som kan samla in dessa uppgifter från dig i samband med din affärsrelation med oss ​​och/eller affärspartnern.

3.Hur kan vi använda dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

● Genomföra marknadsföringsaktiviteter;
● Förse dig med våra tjänster och teknisk support;
● Förse dig med uppdateringar och uppgraderingar för våra produkter och tjänster;
● Tillhandahålla information baserad på dina behov och svara på dina förfrågningar;
● För administration och förbättringar av våra produkter och tjänster;
● För förfrågan om utvärdering om våra produkter och tjänster;
● För interna och tjänsterelaterade ändamål, förebyggande av bedrägeri och missbruk eller andra allmänna säkerhetsrelaterade ändamål;
● Kommunicera med dig via telefon, e-post eller andra kommunikationsmetoder för att implementera de relevanta syftena som beskrivs här ovan.

4.Användning av Google Analytics

Vi kan använda Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies eller annan liknande teknik för att samla in och lagra din information som görs anonym och icke-personlig.

Du kan läsa Google Analytics sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ för mer information.

5.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Säkerheten för dina personuppgifter är av stor vikt för oss.Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst antingen inom oss eller externt, och från att gå förlorade, missbrukas, ändras eller förstöras godtyckligt.Till exempel använder vi åtkomstkontrollmekanismer för att tillåta endast auktoriserad åtkomst till dina personuppgifter, kryptografiska tekniker för konfidentialitet av personuppgifter och skyddsmekanismer för att förhindra systemattacker.
Personer som har tillgång till dina personuppgifter för vår räkning har tystnadsplikt, bland annat utifrån de uppföranderegler och yrkesutövningsregler som gäller för dem.

När det gäller lagringstiderna för dina personuppgifter, är vi förpliktigade att inte behålla dem längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som anges i denna policy eller för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.Och vi strävar efter att säkerställa att irrelevant eller överdriven data raderas eller anonymiseras så snart som det är praktiskt möjligt.

6.Hur delar vi dina personuppgifter?

DNAKE handlar inte, hyr ut eller säljer dina personuppgifter.Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsagenter och entreprenörer (tillsammans "tredje parter" nedan), din organisations kontoadministratörer och våra dotterbolag för något av de syften som anges i denna policy.
Eftersom vi bedriver vår verksamhet globalt, kan dina personuppgifter överföras till tredje part i andra länder, lagras och behandlas på våra vägnar för ovan nämnda ändamål.

Tredje parter till vilka vi tillhandahåller dina personuppgifter kan själva vara ansvariga för att följa dataskyddslagstiftningen.DNAKE är varken ansvarigt eller ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter av dessa tredje parter.I den mån en tredje part behandlar dina personuppgifter som behandlare av DNAKE och därför agerar på begäran och på uppdrag av oss, sluter vi ett databehandlingsavtal med sådan tredje part som uppfyller de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen.

7.Hur kan du kontrollera dina personuppgifter?

Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter på flera sätt:

● Du har rätt att begära att vi informerar dig om någon av dina personuppgifter som vi har.
● Du har rätt att begära att vi korrigerar, kompletterar, raderar eller blockerar dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med någon lagstadgad bestämmelse.Om du väljer att radera dina personuppgifter bör du vara medveten om att vi kan behålla vissa av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att förhindra bedrägeri och missbruk, och/eller för att följa lagkrav som tillåts enligt lag.
● Du har rätt att avsluta prenumerationen på e-post och meddelanden från oss när som helst och utan kostnad om du inte längre vill ta emot dem.
● Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.Vi kommer att avbryta behandlingen om det krävs enligt lag att göra det.Vi kommer att fortsätta med behandlingen om det finns motiverade tvingande skäl att göra det som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller som är relaterade till att väcka, utöva eller styrka en rättslig åtgärd.

8.Våra kontakter och ditt reklamationsförfarande

Please contact us by sending an email to marketing@dnake.com if you have any questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights to control your personal data.
If you believe that we have breached this policy or any applicable data protection legislation, you may lodge a complaint by sending an email to marketing@dnake.com. Please provide us with specific details about your complaint as well as any supporting evidence. We will investigate the issue and determine the steps that are needed to resolve your complaint appropriately. We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation.

9.Personliga uppgifter om barn

Our products and services are not directed toward children under age 13, nor do we knowingly collect personal data from children without the consent of parent(s)/guardian(s). If you find that your child has provided us with personal data without your permission, you may alert us at marketing@dnake.com. If you alert us or we find that we have collected any personal data from children under age 13, we will delete such data as soon as possible.

10. Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma att revideras från tid till annan för att följa gällande lagar eller andra rimliga skäl.Om denna policy revideras kommer DNAKE att publicera ändringarna på vår webbplats och den nya policyn kommer att träda i kraft omedelbart efter publicering.Om vi ​​gör några väsentliga ändringar som kommer att minska dina rättigheter enligt denna policy kommer vi att meddela dig via e-post eller på annat tillämpligt sätt innan ändringarna träder i kraft.Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för den senaste informationen.

CITAT NU
CITAT NU
Om du är intresserad av våra produkter och vill veta mer detaljerad information, vänligen kontakta oss eller lämna ett meddelande.Vi hör av oss inom 24 timmar.