Adatvédelmi irányelvek

A Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. és leányvállalatai (együttesen „DNAKE”, „mi”) tiszteletben tartják az Ön személyes adatait, és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelik személyes adatait.Jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy segítsen megérteni, milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, hogyan védjük és osztjuk meg azokat, és hogyan ellenőrizheti azokat.Azzal, hogy felkeresi weboldalunkat és/vagy személyes adatait kiadja nekünk vagy üzleti partnereinknek az Önnel való üzleti kapcsolataink előmozdítása érdekében, Ön hozzájárul a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt gyakorlatokhoz.Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, ha többet szeretne megtudni adatvédelmi szabályzatunkról (a továbbiakban: jelen szabályzat).

A félreértések elkerülése végett az alábbi kifejezések definíciói az alábbiakban találhatók.
● A „termékek” közé tartoznak az általunk értékesített vagy licencelt szoftverek és hardverek ügyfeleink számára.
● A „szolgáltatások” alatt az általunk kezelt termékek postai/értékesítés utáni szolgáltatásait és egyéb szolgáltatásait értjük, akár online, akár offline.
● "Személyes adat": minden olyan információ, amely önmagában vagy más információval kombinálva felhasználható az Ön azonosítására, kapcsolatfelvételére vagy megtalálására, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön nevét, címét, e-mail címét, IP-címét vagy telefonszámát.Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai nem tartalmaznak anonimizált információkat.
● A "cookie-k" olyan kis információdarabokat jelentenek, amelyeket az Ön böngészője a számítógépe merevlemezén tárol, és amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük számítógépét, amikor visszatér online szolgáltatásainkhoz.

1.Kire vonatkozik ez a szabályzat?

Jelen Szabályzat minden természetes személyre vonatkozik, akinek személyes adatait a DNAKE mint adatkezelő gyűjti és kezeli.

A főbb kategóriák áttekintése az alábbiakban található:
● Ügyfeleink és munkatársaik;
● Weboldalunk látogatói;
● Velünk kommunikáló harmadik felek.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön közvetlenül megad nekünk, személyes adatokat, amelyek a weboldalunk látogatása során keletkeztek, valamint személyes adatokat üzleti partnereinktől.Soha nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot, amely felfedi az Ön faji vagy etnikai származását, politikai nézeteit, vallási vagy filozófiai meggyőződését, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott egyéb érzékeny adatokat.

● Személyes adatok, amelyeket közvetlenül megad nekünk
Ön közvetlenül megadja számunkra elérhetőségeit és egyéb személyes adatait, amikor különféle módokon kapcsolatba lép velünk, például telefonhíváskor, e-mail küldésekor, videokonferenciához/találkozóhoz való csatlakozáskor vagy fiók létrehozása során.
● A weboldalunkon tett látogatása során keletkezett személyes adatok
Egyes személyes adatai automatikusan generálódhatnak, amikor felkeresi weboldalunkat, például az Ön készülékének IP-címe.Online szolgáltatásaink cookie-kat vagy más hasonló technológiákat használhatnak az ilyen adatok gyűjtésére.
● Üzleti partnereink személyes adatai
Bizonyos esetekben begyűjthetjük az Ön személyes adatait üzleti partnereinktől, például forgalmazóktól vagy viszonteladóktól, akik ezeket az adatokat Öntől gyűjthetik a velünk és/vagy az üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolata keretében.

3.Hogyan használhatjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

● Marketing tevékenység végzése;
● Szolgáltatásaink és műszaki támogatásunk biztosítása;
● Frissítések és frissítések biztosítása termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz;
● Információk biztosítása az Ön igényei alapján és megválaszolása a kérésekre;
● Termékeink és szolgáltatásaink adminisztrációjához és fejlesztéséhez;
● Termékeink és szolgáltatásaink értékelésének lekérdezéséhez;
● Kizárólag belső és szolgáltatással kapcsolatos célokra, csalás és visszaélés megelőzésére vagy egyéb közbiztonsággal kapcsolatos célokra;
● Kommunikáció Önnel telefonon, e-mailben vagy egyéb kommunikációs módokon a fent leírt releváns célok megvalósítása érdekében.

4. A Google Analytics használata

Használhatjuk a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. által biztosított webelemző szolgáltatást. A Google Analytics cookie-kat vagy más hasonló technológiákat használ az Ön anonim és nem személyes adatainak összegyűjtésére és tárolására.

További információért olvassa el a Google Analytics adatvédelmi szabályzatát a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen.

5.Hogyan védjük személyes adatait?

Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra.Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait az illetéktelen hozzáféréstől akár rajtunk belül, akár kívülről, valamint az elvesztéstől, visszaéléstől, megváltoztatástól vagy önkényes megsemmisítéstől.Például hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusokat használunk, hogy csak engedélyezett hozzáférést engedélyezzünk az Ön személyes adataihoz, kriptográfiai technológiákat a személyes adatok bizalmas kezelésére és védelmi mechanizmusokat a rendszertámadások megelőzésére.
Azok a személyek, akik nevünkben hozzáférnek az Ön személyes adataihoz, titoktartási kötelezettséggel tartoznak, többek között a rájuk vonatkozó magatartási és szakmai gyakorlati szabályok alapján.

Az Ön személyes adatainak megőrzési időtartama tekintetében kötelezettséget vállalunk arra, hogy azokat nem őrizzük meg a jelen szabályzatban meghatározott célok eléréséhez vagy a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásához szükséges ideig.Arra törekszünk, hogy az irreleváns vagy túlzott mennyiségű adatokat a lehető leghamarabb töröljük vagy anonimizáljuk.

6.Hogyan osztjuk meg személyes adatait?

A DNAKE nem kereskedik, nem ad bérbe és nem értékesíti az Ön személyes adatait.Az Ön adatait megoszthatjuk üzleti partnereinkkel, szolgáltatóinkkal, felhatalmazott harmadik fél ügynökeinkkel és vállalkozóinkkal (a továbbiakban együttesen „harmadik felek”), szervezete fiókadminisztrátoraival és kapcsolt vállalkozásainkkal a jelen szabályzatban meghatározott bármely célból.
Mivel üzleti tevékenységünket globálisan folytatjuk, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait más országokban lévő harmadik feleknek továbbítjuk, azokat a nevünkben tároljuk és feldolgozzuk a fent említett célokra.

Azok a harmadik felek, akiknek az Ön személyes adatait átadjuk, maguk is felelősek lehetnek az adatvédelmi jogszabályok betartásáért.A DNAKE nem vállal felelősséget az Ön személyes adatainak ezen harmadik felek általi feldolgozásáért.Amennyiben harmadik fél az Ön személyes adatait a DNAKE adatfeldolgozójaként kezeli, és ezért kérésünkre és utasításaink szerint jár el, azzal a harmadik személlyel olyan adatkezelési szerződést kötünk, amely megfelel az adatvédelmi jogszabályokban foglalt követelményeknek.

7.Hogyan kezelheti személyes adatait?

Önnek több módon is joga van személyes adatait kezelni:

● Önnek jogában áll kérni tőlünk, hogy tájékoztassuk az általunk tárolt személyes adatairól.
● Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, törlését vagy zárolását, ha azok helytelenek, hiányosak, vagy ha azokat bármely jogszabályi rendelkezés megsértésével kezelik.Ha úgy dönt, hogy törli személyes adatait, tisztában kell lennie azzal, hogy bizonyos személyes adatait megőrizhetjük a csalás és visszaélés megelőzése és/vagy a törvény által megengedett jogi követelmények teljesítése érdekében.
● Önnek joga van bármikor és ingyenesen leiratkozni tőlünk küldött e-mailekről és üzenetekről, ha már nem kívánja megkapni azokat.
● Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen.Az adatkezelést leállítjuk, ha azt törvény írja elő.Folytatjuk az adatkezelést, ha olyan nyomós okok állnak fenn, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy amelyek jogi kereset indításához, gyakorlásához vagy megalapozásához kapcsolódnak.

8. Elérhetőségeink és az Ön panaszkezelési eljárása

Please contact us by sending an email to marketing@dnake.com if you have any questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights to control your personal data.
If you believe that we have breached this policy or any applicable data protection legislation, you may lodge a complaint by sending an email to marketing@dnake.com. Please provide us with specific details about your complaint as well as any supporting evidence. We will investigate the issue and determine the steps that are needed to resolve your complaint appropriately. We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation.

9.Személyes adatok gyermekekről

Our products and services are not directed toward children under age 13, nor do we knowingly collect personal data from children without the consent of parent(s)/guardian(s). If you find that your child has provided us with personal data without your permission, you may alert us at marketing@dnake.com. If you alert us or we find that we have collected any personal data from children under age 13, we will delete such data as soon as possible.

10. A jelen szabályzat változásai

Ez a szabályzat időről időre felülvizsgálható a hatályos jogszabályoknak való megfelelés vagy más ésszerű okok miatt.Ha ezt a szabályzatot felülvizsgálják, a DNAKE a változásokat közzéteszi weboldalunkon, és az új szabályzat a közzétételt követően azonnal hatályba lép.Ha olyan lényeges változtatásokat hajtunk végre, amelyek korlátozzák az Ön jelen szabályzat szerinti jogait, e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük Önt a változtatások hatályba lépése előtt.Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az irányelvet a legfrissebb információkért.

IDÉZÉS MOST
IDÉZÉS MOST
Ha felkeltette érdeklődését termékeink, és további részleteket szeretne megtudni, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy hagyjon üzenetet.24 órán belül felvesszük a kapcsolatot.