Garancija i RMA

DNAKE pruža dvogodišnju garanciju počevši od datuma isporuke DNAKE proizvoda.

2 godine garancije na proizvod

Poboljšana RMA podrška

Prvoklasni kvalitet i podrška

Garancija-Servis-1

DNAKE nudi dvogodišnju garanciju počevši od datuma isporuke DNAKE proizvoda.Politika garancije se odnosi samo na sve uređaje i dodatnu opremu koju proizvodi DNAKE (svaki, „Proizvod“) i direktno kupuje od DNAKE.Ako ste kupili DNAKE proizvod od nekog od partnera DNAKE, kontaktirajte ih direktno kako biste podnijeli zahtjev za jamstvo.

1. Uslovi garancije

DNAKE garantuje da su proizvodi bez grešaka u materijalu i izradi dve (2) godine, od datuma kada su proizvodi isporučeni.Podložno dolje navedenim uvjetima i ograničenjima, DNAKE se slaže, po svom izboru, da popravi ili zamijeni bilo koji dio proizvoda koji se pokaže neispravnim zbog neodgovarajuće izrade ili materijala.

2. Trajanje garancije

a.DNAKE pruža dvogodišnju ograničenu garanciju od datuma isporuke DNAKE proizvoda.Tokom garantnog roka, DNAKE će besplatno popraviti oštećeni proizvod.

b.Potrošni delovi kao što su paket, uputstvo za upotrebu, mrežni kabl, kabl slušalice, itd. nisu pokriveni garancijom.Korisnici mogu kupiti ove dijelove od DNAKE-a.

c.Ne zamjenjujemo niti vraćamo novac za bilo koji prodani proizvod osim zbog problema s kvalitetom.

3. Odricanje od odgovornosti

Ova garancija ne pokriva štete zbog:

a.Zloupotreba, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (a) korištenje proizvoda u svrhu drugačiju od one za koju je dizajniran, ili nepoštovanje DNAKE korisničkog priručnika, i (b) instalaciju ili rad proizvoda u uvjetima koji nisu navedeni u standardima i sigurnosni propisi koji se primjenjuju u zemlji u kojoj se radi.

b.Proizvod je popravio neovlašteni serviser ili osoblje ili su ga korisnici rastavili.

c.Nesreće, požar, voda, rasvjeta, nepravilna ventilacija i drugi uzroci koji nisu pod kontrolom DNAKE.

d.Defekti sistema u kojem proizvod radi.

e.Garantni rok je istekao.Ova garancija ne narušava zakonska prava kupca koja su mu data zakonima koji se trenutno primenjuju u njegovoj/njenoj zemlji, kao ni prava potrošača prema prodavcu koja proizilaze iz kupoprodajnog ugovora.

ZAHTJEV ZA GARANCIJSKI SERVIS

Molimo preuzmite RMA obrazac i popunite obrazac i pošaljite nadnakesupport@dnake.com.

QUOTE SADA
QUOTE SADA
Ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode i želite da saznate detaljnije informacije, kontaktirajte nas ili ostavite poruku.Bićemo u kontaktu u roku od 24 sata.