Záruka a RMA

DNAKE poskytuje dvojročnú záruku od dátumu odoslania produktov DNAKE.

2-ročná záruka na výrobok

Vylepšená podpora RMA

Prvotriedna kvalita a podpora

Záručný servis-1

DNAKE ponúka dvojročnú záruku od dátumu odoslania produktov DNAKE.Záručná politika sa vzťahuje iba na všetky zariadenia a príslušenstvo, ktoré sú vyrobené spoločnosťou DNAKE (každý z nich je „Produkt“) a priamo zakúpené od spoločnosti DNAKE.Ak ste si zakúpili produkt DNAKE od ktoréhokoľvek z partnerov DNAKE, kontaktujte ich priamo a požiadajte o záruku.

1. Záručné podmienky

DNAKE zaručuje, že produkty sú bez chýb v materiáli a spracovaní po dobu dvoch (2) rokov od dátumu dodania produktov.V súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými nižšie DNAKE súhlasí s tým, že podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení akúkoľvek časť produktov, ktorá sa ukáže ako chybná z dôvodu nesprávneho spracovania alebo materiálov.

2. Trvanie záruky

a.DNAKE poskytuje dvojročnú obmedzenú záruku od dátumu odoslania produktov DNAKE.Počas záručnej doby DNAKE bezplatne opraví poškodený výrobok.

b.Záruka sa nevzťahuje na spotrebné diely, ako je balenie, používateľská príručka, sieťový kábel, kábel slúchadla atď.Používatelia si môžu tieto diely zakúpiť od DNAKE.

c.Nenahrádzame ani nevraciame žiadne predané produkty okrem problému s kvalitou.

3. Vylúčenie zodpovednosti

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

a.Zneužitie, okrem iného: (a) použitie produktu na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie návodu na používanie DNAKE, a (b) inštalácia alebo prevádzka produktu v iných podmienkach, ako sú špecifikované normami. a bezpečnostné predpisy platné v krajine prevádzky.

b.Produkt opravený neautorizovaným poskytovateľom služieb alebo personálom alebo rozobratý používateľmi.

c.Nehody, požiar, voda, osvetlenie, nesprávne vetranie a iné príčiny, ktoré nie sú pod kontrolou DNAKE.

d.Poruchy systému, v ktorom je výrobok prevádzkovaný.

e.Záručná doba uplynula.Táto záruka neporušuje zákonné práva zákazníka, ktoré sú mu dané zákonmi v súčasnosti uplatňovanými v jeho krajine, ako aj práva spotrebiteľa voči predajcovi vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

ŽIADOSŤ O ZÁRUČNÝ SERVIS

Stiahnite si formulár RMA, vyplňte ho a odošlite na adresudnakesupport@dnake.com.

CITOVANIE TERAZ
CITOVANIE TERAZ
Ak máte záujem o naše produkty a chcete vedieť podrobnejšie informácie, kontaktujte nás alebo nám zanechajte správu.Budeme vás kontaktovať do 24 hodín.