Sorag-jogap

Soraglaryňyza jogap tapyň.

Eşidiş enjamlary bolan myhmanlar üçin peýdaly, bu gelýänleriň eşidýän interkom sesini artdyrar.

Hawa, ähli Linux gapy stansiýalary ONVIF-i goldaýar.Galan gapy stansiýalary goldamaýar.Oorapyk monitorlar hem goldamaýar.

S seriýasy (S215, S615, S212, S213K, S213M) IC kartany (mifare 13.56MHz) we şahsyýetnamany (125KHz) goldaýar.Galan modeller üçin şolardan birini saýlamaly.

S215 gapy stansiýasy üçin paroly 8 sekunt fiziki täzeden dikeltmek düwmesini basyp täzeden üýtgedip bilersiňiz;Beýleki enjamlar üçin MAC salgysyny tehniki goldaw inerenerine iberiň, şonda olar size täzeden başlamaga kömek eder.

“Android Gap Stansiýalary” 100,000 ID / IC kartoçkalaryny goldap biler.Linux gapy stansiýalary 20,000 ID / IC kartoçkalaryny goldap biler.

S215, S615 3 röle goldaýar, S212, S213K we S213M 2 relýe goldaw berýär.Galan modeller üçin diňe bir estafetany goldaýarlar, ýöne RS485 arkaly 2 estafeta çenli uzaltmak üçin DNAKE UM5-F19 ulanyp bilersiňiz.

Hawa, IP ulgamymyz IP telefon (Yealink) we IP PBX (Yeastar) bilen gabat gelýän standart SIP 2.0 goldaýar.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.