DNAKE_ Howpsuzlyk 50_Banner_1920x750
IP wideo interkom toplumy
S213 afişa
220728-S615-Banner-1920x750px
DNAKE S212 Täze banner
Täze A416 Banner
221101-1102-Simsiz-gapy-banner-1920x750px
Akylly interkom çözgütleri

DNAKE birnäçe pudak we amaly programmalar üçin aňsat we akylly aragatnaşyk, howpsuzlyk we emläk goramak çözgütlerini hödürleýär.

IP wideo interkom toplumy

Öýüňiz üçin iň gowusy

IPK03
IP wideo interkom toplumy
köpräk oka
IP wideo interkom toplumy

Öýüňiz üçin iň gowusy

IPK02
IP wideo interkom toplumy
köpräk oka
Köp düwmejik SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213M
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
Klawiatura bilen SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213K
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
4.3 ”Androidüz tanamak Android gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S615
4.3 '' Androidüz tanamak Android gapy telefony
köpräk oka
1 düwme SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S212
1 düwme SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
IP wideo interkom toplumy

Öýüňiz üçin iň gowusy

IPK01
IP wideo interkom toplumy
köpräk oka
7 ”“ Android 10 ”ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

A416
7 '' Android 10 ýapyk monitor
köpräk oka
7 ”“ Android 10 ”ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

E416
7 '' Android 10 ýapyk monitor
köpräk oka
Bulut esasly Interkom programmasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE akylly durmuş APP
Bulut esasly Interkom programmasy
köpräk oka
Täze näme?
2022-nji ýyla seredeniňde - Gözden geçirilýän DNAKE ýyly

2022-nji ýyla seredeniňde - Gözden geçirilýän DNAKE ýyly

Januaryanwar-13-2023

2022-nji ýyl DNAKE üçin çydamlylyk ýyly boldy.Birnäçe ýyl bäri dowam edýän näbellilikden we iň kyn wakalaryň biridigini subut eden global pandemiýadan soň, öňde boljak zatlary çözmäge taýyn bolduk.Biz indi 2023-nji ýylda mesgen tutduk.Has gowusy ...

köpräk oka
DNAKE Hytaýyň daşary ýurtlardaky iň gowy 20 markasy hökmünde ykrar edildi

DNAKE Hytaýyň daşary ýurtlardaky iň gowy 20 markasy hökmünde ykrar edildi

Dekabr-29-2022

Sýamen, Hytaý (2022-nji ýylyň 29-njy dekabry) - Önümçilikde öňdebaryjy we ynamdar öndüriji we IP wideo interkomyny we çözgütlerini täzelän DNAKE, dünýä belli bir magazineurnal tarapyndan Hytaýyň Howpsuzlyk Daşary ýurt markalarynyň iň gowy 20 sanawyna girizildi ...

köpräk oka
DNAKE 2022-nji ýyldaky Global Top Security 50-de 22-nji orny eýeledi

DNAKE 2022-nji ýyldaky Global Top Security 50-de 22-nji orny eýeledi

Noýabr-15-2022

Sýamen, Hytaý (2022-nji ýylyň 15-nji noýabry) - Önümçilikde öňdebaryjy we ynamdar öndüriji we IP interkom we çözgütleriň täzelikçisi DNAKE şu gün dünýä belli giňişleýin howpsuzlyk senagaty platformasy bolan & s Magazineurnalynyň ýerleşdirilendigini habar berdi ...

köpräk oka
HUAWEI we DNAKE “Smart Home Solutions” üçin strategiki hyzmatdaşlygy yglan edýärler

HUAWEI we DNAKE “Smart Home Solutions” üçin strategiki hyzmatdaşlygy yglan edýärler

Noýabr-08-2022

Sýamen, Hytaý (2022-nji ýylyň 8-nji noýabry) - DNAKE öňdebaryjy maglumat we aragatnaşyk tehnologiýasy (IKT) infrastrukturasy we akylly enjamlar bilen üpjün ediji HUAWEI bilen täze hyzmatdaşlygyny yglan etmek üçin diýseň begenýär.DNAKE Hyzmatdaşlyk Ag gol çekdi ...

köpräk oka
Näme üçinDNAKE?
DNAKE (Bir Stocka kody: 300884), pudaklaýyn öňdebaryjy we ynamdar öndüriji we IP wideo interkomynyň we çözgütleriniň täzeligi.Önümleriň giň toplumy bilen, DNAKE premium akylly interkom önümlerini we häzirki zaman tehnologiýasy bilen geljekde synagdan geçirilýän çözgütleri bermek arkaly dünýädäki müşderileri ýeňýär.
Has giňişleýin öwreniň
DNAKE KORPORAT Wideo KOVER-1280X720
Has köp kömek gerekmi?

Bilermenlerimiz size kömek etmek üçin geldiler.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.