230523-E211-Banner
230425-CLOUD-Banner
DNAKE H618 Täze banner
DNAKE Smart Life APP Banner
DNAKE_ Howpsuzlyk 50_Banner_1920x750
220728-S615-Banner-1920x750px
S213 afişa
221101-1102-Simsiz-gapy-banner-1920x750px

Akylly interkom çözgütleri

DNAKE birnäçe pudak we amaly programmalar üçin aňsat we akylly aragatnaşyk, howpsuzlyk we emläk goramak çözgütlerini hödürleýär.

Içerki ses monitory

Öýüňiz üçin iň gowusy

E211
Içerki ses monitory
köpräk oka
Bulut esasly Interkom programmasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE Smart Pro APP
Bulut esasly Interkom programmasy
köpräk oka
Bulut platformasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE bulut platformasy
köpräk oka
10.1 ”Android 10 ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

H618
10.1 '' Android 10 ýapyk monitor
köpräk oka
Köp düwmejik SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213M
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
Klawiatura bilen SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S213K
SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
4.3 ”Androidüz tanamak Android gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S615
4.3 '' Androidüz tanamak Android gapy telefony
köpräk oka
1 düwme SIP wideo gapy telefony

Öýüňiz üçin iň gowusy

S212
1 düwme SIP wideo gapy telefony
köpräk oka
7 ”“ Android 10 ”ýapyk monitor

Öýüňiz üçin iň gowusy

A416
7 '' Android 10 ýapyk monitor
köpräk oka
Bulut esasly Interkom programmasy

Öýüňiz üçin iň gowusy

DNAKE akylly durmuş APP
Bulut esasly Interkom programmasy
köpräk oka
Täze näme?
DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusy üstünlikli işe girizildi

DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusy üstünlikli işe girizildi

Maý-11-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 10-njy maýy) - 7-nji "Hytaý marka güni" bilen gabat gelýän, DNAKE topary tarapyndan atlandyrylan ýokary tizlikli demirýol otlusynyň açylyş dabarasy Sýamen Demirgazyk demir ýol menzilinde üstünlikli geçirildi.Jenap Miao Guodong, Dnake-nyň prezidenti (Siam ...

köpräk oka
“Hytaýyň gozgalmaýan emläk ösüşiniň iň gowy 500 kärhanasynyň ileri tutulýan üpjünçisi” 11 ýyl bäri sylaglanýar

“Hytaýyň iň gowy 500 emläk ösüş kärhanasynyň ileri tutulýan üpjünçisi” baýragy berildi ...

Mart-30-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 30-njy marty) - Hytaý Gozgalmaýan emläk birleşigi we Çin tarapyndan bilelikde geçirilen “2023 Hytaý gozgalmaýan emläk we emläk dolandyryş hyzmatlary sanawyndaky kompaniýalara baha beriş netijeleri konferensiýasynda” çap edilen baha beriş netijelerine görä ...

köpräk oka
DNAKE akylly öý açarlary we paneli IDA dizaýn baýraklarynda kümüş we bürünç gazandy

DNAKE akylly öý açarlary we paneli IDA dizaýn baýraklarynda kümüş we bürünç gazandy

Mart-13-2023

Sýamen, Hytaý (2023-nji ýylyň 13-nji marty) - DNAKE akylly öý önümleriniň halkara dizaýn baýraklarynyň 16-njy ýyllyk neşirinden (IDA ...) ajaýyp estetiki dizaýn we ýokary wezipeleri üçin iki baýrak alandygyny habar bermekden hoşal.

köpräk oka
DNAKE 280M V1.2-de täzelikler: Uly optimizasiýa we giň integrasiýa

DNAKE 280M V1.2-de täzelikler: Uly optimizasiýa we giň integrasiýa

Mart-07-2023

Soňky täzelenişden birnäçe aý geçdi, DNAKE 280M Linux esasly ýapyk monitor, howpsuzlygy, gizlinligi we ulanyjy tejribesini ep-esli gowulaşdyrmak bilen has ygtybarly we güýçli gaýdyp geldi ...

köpräk oka
Näme üçinDNAKE?
DNAKE (Bir Stocka kody: 300884), pudaklaýyn öňdebaryjy we ynamdar öndüriji we IP wideo interkomynyň we çözgütleriniň täzeligi.Önümleriň giň toplumy bilen, DNAKE premium akylly interkom önümlerini we häzirki zaman tehnologiýasy bilen geljekde synagdan geçirilýän çözgütleri bermek arkaly dünýädäki müşderileri ýeňýär.
Has giňişleýin öwreniň
DNAKE KORPORAT Wideo KOVER-1280X720
Has köp kömek gerekmi?

Bilermenlerimiz size kömek etmek üçin geldiler.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar goýuň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.