Senagat boýunça

Senagat boýunça

Söwda üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Söwda üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Iş ýeriniň howpsuzlygyny gowulandyryň, amallary tertipleşdiriň we ofisiňiziň howpsuzlygyny dolandyrmagy merkezleşdiriň.

köpräk oka
Identaşaýyş üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Identaşaýyş üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Residentsaşaýjylar üçin umumy ýaşaýyş tejribesini ýokarlandyryň we emläk dolandyryjylary üçin iş ýüküni ýeňilleşdiriň.

köpräk oka
Identaşaýyş üçin doly IP wideo interkom çözgüdi

Identaşaýyş üçin doly IP wideo interkom çözgüdi

Öýüňiz bilen aragatnaşykda boluň we howpsuzlygy indiki derejä çykaryň.

köpräk oka
Jaýlar we kwartiralar üçin retrofit

Jaýlar we kwartiralar üçin retrofit

Analog interkom ulgamyny bar bolan kabel bilen IP interkom ulgamyna täzeläň.

köpräk oka
Söwda bazary üçin interkom çözgüdi

Söwda bazary üçin interkom çözgüdi

Doly interkom çözgüdi bilen has ygtybarly, has ygtybarly iş ýerlerini dörediň.

köpräk oka
Jemgyýetçilik üçin interkom çözgüdi

Jemgyýetçilik üçin interkom çözgüdi

Töwekgelçilikleri azaltmak we islendik ýagdaýda rahatlygy ýokarlandyrmak.

köpräk oka

Jemi1sahypalary

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.