Identaşaýyş jaýy

Identaşaýyş jaýy

Identaşaýyş üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Identaşaýyş üçin “Cloud Intercom” çözgüdi

Residentsaşaýjylar üçin umumy ýaşaýyş tejribesini ýokarlandyryň we emläk dolandyryjylary üçin iş ýüküni ýeňilleşdiriň.

köpräk oka
Identaşaýyş üçin doly IP wideo interkom çözgüdi

Identaşaýyş üçin doly IP wideo interkom çözgüdi

Öýüňiz bilen aragatnaşykda boluň we howpsuzlygy indiki derejä çykaryň.

köpräk oka
Jaýlar we kwartiralar üçin retrofit

Jaýlar we kwartiralar üçin retrofit

Analog interkom ulgamyny bar bolan kabel bilen IP interkom ulgamyna täzeläň.

köpräk oka

Jemi1sahypalary

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar goýuň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.