2.4GHz IP65 Waterproof Wireless Door Camera Featured Image
2.4GHz IP65 Waterproof Wireless Door Camera Featured Image

304D-C8

2.4 GGs IP65 Suw geçirmeýän simsiz gapy kamerasy

304D-C8 2.4GHz IP55 Suw geçirmeýän simsiz gapy kamerasy

Hiç hili professional gurnama ýa-da çylşyrymly sazlamalara mätäç bolmadyk howpsuzlyk ulgamy bilen öýüňize gözegçilik etmek, 2.4 GGs simsiz wideo gapy 304D-C8, öýüňizde islän wagtyňyz we islendik ýerde gapyňyzda kimiň bardygyny görmäge mümkinçilik berýär.Giňişleýin burç, simsiz uzak aralyga geçiriş we aňsat gurnama bilen simsiz wideo gapy jaňy öýüňizi hemişe goramaga we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär.

Görnüş

Göçürip al

1. Myhman bar bolsa, gapy kamerasy awtomatiki surata düşer we suraty ýapyk monitora iberer.
2. Gijeki görüş LED çyrasy, gelýänleri kesgitlemäge we pes yşyklandyryjy gurşawda, hatda gijelerine suratlary almaga mümkinçilik berýär.
3. Açyk meýdanda wideo we ses aragatnaşygy üçin 500M uzynlykdaky aralygy goldaýar.
4. 2.4 GGs sanly ýygylygy köpeltmek tehnologiýasy bilen simsiz gapy jaňy hiç hili Wi-Fi signal meselesini çözmez.
5. Öň gapyda we yzky gapyda iki gapy kamerasy oturdylyp bilner we bir gapy kamerasy 2,4 '' telefon ýa-da 4.3 'monitor bolup bilýän iki sany ýapyk enjam bilen üpjün edilip bilner.
6. Hakyky wagt gözegçiligi ýitirim bolanlaryň öňüni alýar.
7. Awto-ogurlygy ýüze çykarmak we IP65 suw geçirmeýän dizaýn, islendik ýagdaýda kadaly işlemegi üpjün edýär.
8. Iki sany C ululykdaky batareýa ýa-da daşarky güýç çeşmesi bilen işledilip bilner.

 

 Fiziki eýeçilik
CPU N32926
MCU nRF24LE1E
Fleşka 64Mbit
Düwme Bir mehaniki düwme
Ölçegi 86x160x55mm
Reňk Kümüş / Gara
Material ABS plastmassa
Kuwwat DC 12V / C Batareýa * 2
IP synpy IP65
Yşyk-diodly indikator 6
Kamera VAG (640 * 480)
Kamera burçy 105 dereje
Audio kodek PCMU
Wideo kodek H.264
 Tor
Quygylyk aralygyny geçiriň 2.4 GGs-2.4835GHz
Maglumatlaryň bahasy 2.0 Mbit / s
Modulýasiýa görnüşi GFSK
TransmittingDistance (açyk meýdanda) Takmynan 500m
PIR .Ok
  • Maglumat tablisasy 304D-C8.pdf
    Göçürip al
  • Maglumatlar toplumy 904M-S3.pdf
    Göçürip al

Sitata alyň

Degişli önümler

 

Android Facial Recognition Terminal
905K-Y3

“Android” ýüz tanamak terminaly

Android 4.3-inch TFT LCD SIP2.0 Outdoor Panel
902D-A7

Android 4.3 dýuým TFT LCD SIP2.0 açyk panel

2.4GHz IP65 Waterproof Wireless Door Camera
304D-R8

2.4 GGs IP65 Suw geçirmeýän simsiz gapy kamerasy

Linux SIP2.0 Outdoor Panel
280D-A1

Linux SIP2.0 Daşky panel

7” Android Based Customizable PoE Indoor Monitor
904M-S8

7 ”Android esasly özbaşdak PoE ýapyk monitor

Android 4.3-inch TFT LCD SIP2.0 Outdoor Panel
902D-B4

Android 4.3 dýuým TFT LCD SIP2.0 açyk panel

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.