ຄູ່ຮ່ວມງານ

ການແບ່ງປັນມູນຄ່າ ແລະການສ້າງອະນາຄົດ.

ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ DNAKE

ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມ
ອອກຈາກຂໍ້ຄວາມ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແລະຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຫຼືອອກຂໍ້ຄວາມ.ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັນພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.