Ateb Intercom Ar Gyfer Man Cyhoeddus

Y tu hwnt i gyfathrebu syml, mae systemau intercom hefyd yn gweithredu fel system rheoli mynediad hyblyg
sydd â'r gallu i ddosbarthu mynediad dros dro i ymwelwyr gyda chod PIN neu gerdyn mynediad.

SUT MAE'N GWEITHIO?

231103 Ateb Mannau Cyhoeddus Intercom

Mae angen Cyfathrebu Effeithiol

 

Mae DNAKE yn cynnig intercoms o ansawdd uchel, wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn amgylcheddau swnllyd fel gorsafoedd diogelwch, mynedfeydd parcio, neuaddau, tollau priffyrdd neu ysbytai i wneud neu dderbyn galwadau o dan yr amodau gorau posibl.

Gwneir yr intercoms i'w defnyddio gyda holl derfynellau IP a ffôn y cwmni.Mae protocolau SIP a RTP, a ddefnyddir gan y prif chwaraewyr yn y diwydiant, yn yswirio cydnawsedd â therfynellau VOIP presennol ac yn y dyfodol.Gan fod y pŵer yn cael ei gyflenwi gan y LAN (PoE 802.3af), mae defnyddio'r rhwydwaith presennol yn lleihau costau gosod.

Man Cyhoeddus

Uchafbwyntiau

Yn gydnaws â'r holl SIP / ffonau meddal

Defnyddio PBX presennol

Dyluniad cryno a chain

Mae PoE yn hwyluso'r cyflenwad pŵer

Mownt wyneb neu mownt fflysio

Lleihau costau cynnal a chadw

Corff gwrthsefyll fandaliaid gyda botwm panig

Gweinyddu trwy borwr gwe

Ansawdd sain uchel

Dal dwr: IP65

Gosodiad cyflym a chost-effeithiol

Lleihau buddsoddiadau

Cynhyrchion a Argymhellir

Intercom DNAKE S212

S212

Ffôn Drws Fideo SIP 1-botwm

APP-1000x1000px-1

APP Bywyd Clyfar DNAKE

Ap Intercom yn seiliedig ar y cwmwl

C-A1

902C-A

Gorsaf Meistr IP seiliedig ar Android

EISIAU CAEL MWY O WYBODAETH?

DYFYNIAD YN AWR
DYFYNIAD YN AWR
Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch ac eisiau gwybod mwy o wybodaeth fanwl, cysylltwch â ni neu gadewch neges.Byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.