പ്രദർശനങ്ങളും ഇവൻ്റുകളും

എക്സിബിഷൻസ് കലണ്ടർ

 • സെക്യൂടെക് തായ്‌ലൻഡ്

  സെക്യൂടെക് തായ്‌ലൻഡ്

  തീയതി:

  30 ഒക്ടോബർ - 1 നവംബർ 2024

  സ്ഥാനം:

  ബാങ്കോക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് & എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ (ബിടെക്)

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  C21

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://secutechthailand.tw.messefrankfurt.com/bangkok/en.html

 • ISAF സെക്യൂരിറ്റി 2024

  ISAF സെക്യൂരിറ്റി 2024

  തീയതി:

  9 - 12 ഒക്ടോബർ 2024

  സ്ഥാനം:

  DTM ഇസ്താംബുൾ എക്സ്പോ സെൻ്റർ (IFM)

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  4A161

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.isaffuari.com/en/

 • സെക്യൂരിറ്റി എസ്സെൻ 2024

  സെക്യൂരിറ്റി എസ്സെൻ 2024

  തീയതി:

  17 - 20 സെപ്റ്റംബർ 2024

  സ്ഥാനം:

  മെസ്സെ എസ്സെൻ, ജർമ്മനി

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  ഹാൾ 6, 6E19

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.security-essen.de/impetus_provider/

 • സുരക്ഷാ ഇവൻ്റ് 2024

  സുരക്ഷാ ഇവൻ്റ് 2024

  തീയതി:

  30 ഏപ്രിൽ - 2 മെയ് 2024

  സ്ഥാനം:

  നാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ (NEC), ബർമിംഗ്ഹാം

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  5/L109

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.thesecurityevent.co.uk/

 • SECUREX പോളണ്ട്

  SECUREX പോളണ്ട്

  തീയതി:

  2024 ഏപ്രിൽ 23 - 25

  സ്ഥാനം:

  പോസ്നാൻ അന്താരാഷ്ട്ര മേള, പോളണ്ട്

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  46

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://securex.pl/en

 • സെക്യൂരിക്ക മോസ്കോ

  സെക്യൂരിക്ക മോസ്കോ

  തീയതി:

  2024 ഏപ്രിൽ 16 - 18

  സ്ഥാനം:

  മോസ്കോ, ക്രോക്കസ് എക്സ്പോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  D4075

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://securika-moscow.ru/en/

 • ISC വെസ്റ്റ്

  ISC വെസ്റ്റ്

  തീയതി:

  2024 ഏപ്രിൽ 10 - 12

  സ്ഥാനം:

  വെനീഷ്യൻ എക്സ്പോ, ലാസ് വെഗാസ്

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  2048

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.discoverisc.com/west/en-us.html

 • ഇൻ്റർസെക് 2024

  ഇൻ്റർസെക് 2024

  തീയതി:

  2024 ജനുവരി 16 - 18

  സ്ഥാനം:

  ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  SA-K41

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html

 • എ-ടെക് മേള

  എ-ടെക് മേള

  തീയതി:

  2023 നവംബർ 23 - 26

  സ്ഥാനം:

  ഇസ്താംബുൾ എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ, തുർക്കി

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  ഹാൾ 10A-1

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://en.atechfuari.com/

 • സിക്യൂറെസ്സ 2023

  സിക്യൂറെസ്സ 2023

  തീയതി:

  2023 നവംബർ 15 - 17

  സ്ഥാനം:

  ഫിയറ മിലാനോ റോ എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ, മിലാൻ, ഇറ്റലി

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  ഹാൾ 5P - സ്റ്റാൻഡ് A01

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.sicurezza.it/

 • ACETECH

  ACETECH

  തീയതി:

  2023 നവംബർ 2-5

  സ്ഥാനം:

  മുംബൈ, ഇന്ത്യ

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  H-20A

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://etacetech.com/

 • സെക്യൂടെക് തായ്‌ലൻഡ്

  സെക്യൂടെക് തായ്‌ലൻഡ്

  തീയതി:

  2023 നവംബർ 1 - 3

  സ്ഥാനം:

  ബാങ്കോക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് & എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ (ബിടെക്)

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  C21

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://secutechthailand.tw.messefrankfurt.com/bangkok/en.html

 • CPSE 2023

  CPSE 2023

  തീയതി:

  25 - 28 ഒക്ടോബർ 2023

  സ്ഥാനം:

  ഷെൻഷെൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെൻ്റർ, ചൈന

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  2C07

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://cpse.com/

 • ISAF സുരക്ഷ

  ISAF സുരക്ഷ

  തീയതി:

  14-17 സെപ്റ്റംബർ 2023

  സ്ഥാനം:

  DTM ഇസ്താംബുൾ എക്സ്പോ സെൻ്റർ (IFM)

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  4A-173

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.isaffuari.com/en/

 • CEDIA എക്സ്പോ

  CEDIA എക്സ്പോ

  തീയതി:

  7-9 സെപ്റ്റംബർ 2023

  സ്ഥാനം:

  കൊളറാഡോ കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ, ഡെൻവർ, CO

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  C1405

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://cediaexpo.com/

 • സുരക്ഷാ ഇവൻ്റ് 2023

  സുരക്ഷാ ഇവൻ്റ് 2023

  തീയതി:

  2023 ഏപ്രിൽ 25-27

  സ്ഥാനം:

  NEC, ബർമിംഗ്ഹാം, യുകെ

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  4/D67

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.thesecurityevent.co.uk/

 • ഫയർ സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി ഇവൻ്റ് 2023

  ഫയർ സേഫ്റ്റി & സെക്യൂരിറ്റി ഇവൻ്റ് 2023

  തീയതി:

  2023 ഏപ്രിൽ 12-13

  സ്ഥാനം:

  ബ്രബാന്തല്ലെൻ, ഡെൻ ബോഷ്, നെതർലാൻഡ്സ്

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  സി.05

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://fssevents.nl/english/

 • ISC ഈസ്റ്റ് 2022

  ISC ഈസ്റ്റ് 2022

  തീയതി:

  2022 നവംബർ 16 - 17

  സ്ഥാനം:

  ജാവിറ്റ്സ് സെൻ്റർ, ന്യൂയോർക്ക്

  ബൂത്ത് നമ്പർ:

  1236

  ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്:

  https://www.isceast.com/

ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുക
ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കുക.ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടും.